consensus
 
Encyklopedia PWN
consensus
[łac., ‘zgoda’, ‘porozumienie’, ‘przyzwolenie’, ‘wyrażenie zgody’],
we współcz. stosunkach międzynar. szczególny tryb podejmowania decyzji (uchwał) przez ich uzgodnienie za pomocą konsultacji i rokowań bez uciekania się do głosowania;
consensus oznacza brak jakiegokolwiek formalnego sprzeciwu stanowiącego przeszkodę do podjęcia rozpatrywanej decyzji, jednakże państwo, które niecałkowicie popiera podjętą decyzję lub ma do niej określone zastrzeżenia, może je wyrazić w odpowiednim oświadczeniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia