przestępstwo
 
Encyklopedia PWN
przestępstwo,
zawiniony czyn człowieka, bezprawny, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Według prawa polskiego czyn, którego społ. szkodliwość jest znikoma, nie stanowi przestępstwa; zakres czynów uznawanych za przestępstwo ulega w hist. rozwoju zmianom i wiąże się z ustrojem społ.-gospodarczym. Polski Kodeks karny dzieli przestępstwa na: zbrodniewystępki (ze względu na wysokość zagrożenia karą); umyślne i nieumyślne (ze względu na rodzaj winy sprawcy); przestępstwo polegające na działaniu lub zaniechaniu; przestępstwo skutkowe i bezskutkowe (zależnie od tego, czy dokonanie przestępstwa jest warunkowane nastąpieniem skutku), a także przestępstwo polegające na narażeniu na niebezpieczeństwo; przestępstwo ścigane z urzędu (w tym również na wniosek pokrzywdzonego), albo z oskarżenia prywatnego; przestępstwo podstawowe, kwalifikowane i uprzywilejowane (ze względu na dodatkowe znamiona zwiększające lub zmniejszające karalność). Odrębnym rodzajem podziału przestępstw jest ich systematyka ze względu na przedmiot ochrony (wskazany w części szczególnej kodeksu karnego), np. przestępstwo przeciwko pokojowi, ludzkości, przeciwko życiu i zdrowiu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia