fałszywe zeznanie
 
Encyklopedia PWN
fałszywe zeznanie,
przestępstwo polegające na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy przez osobę składającą zeznanie, które ma służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy;
składający fałszywe zeznanie nie podlega karze, jeżeli nie został uprzedzony o odpowiedzialności karnej lub złożył je z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia