czynna napaść
 
Encyklopedia PWN
czynna napaść,
prawo przestępstwo polegające na agresywnym zachowaniu zmierzającym do naruszenia nietykalności cielesnej lub do uszkodzenia ciała osoby podlegającej szczególnej ochronie;
pol. Kodeks karny z 1997 rozróżnia przestępstwa cz.n.: na Prezydenta RP; na terytorium RP — na osobę zajmującą nacz. stanowisko w obcym państwie, akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynar.; na osobę należącą do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego państwa lub urzędnika konsularnego w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych; na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych; żołnierza na przełożonego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia