zabójstwo
 
Encyklopedia PWN
zabójstwo,
prawo przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu człowieka życia;
ustawodawstwa wyodrębniają różne postacie zabójstwa, uzależniając od nich wysokość zagrożenia karą. W prawie polskim są wyróżniane: zabójstwa w postaci podstawowej („kto zabija człowieka...”), karane pozbawieniem wolności na czas nie krótszy niż 8 lat lub 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotnie pozbawienie wolności oraz 6 typów kwalifikowanych (pozbawienie wolności nie może być krótsze niż 12 lat), tj.: zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem; zabójstwo w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem; zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie; zabójstwo z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych; zabójstwo jednym czynem więcej niż jednej osoby; zabójstwo dokonane przez sprawcę, który był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo; kodeks wyróżnia też 3 typy zabójstw uprzywilejowanych, karane łagodniej: zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (zabójstwo w afekcie), zabójstwo w afekcie na żądanie i pod wpływem współczucia (eutanazja), dzieciobójstwo. Sprawca zabójstwa dokonanego w celu wrogim RP na osobie prezydenta ponosi surowszą karę; surowiej są też karane zabójstwa dokonywane jako udział w zbrodniach wojennych. Zabójstwa nie należy mylić z nieumyślnym spowodowaniem śmierci.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia