zniewaga
 
Encyklopedia PWN
zniewaga, obraza,
w polskim prawie karnym przestępstwo (ścigane z oskarżenia prywatnego) polegające na umyślnym zamachu na godność osobistą człowieka w jego obecności albo pod jego nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, by z. do tej osoby dotarła;
zniewaga może być dokonana czynnie, słownie (ustnie lub pisemnie), wizerunkiem lub gestem; sąd może od wymierzenia kary odstąpić, jeśli pokrzywdzony sprowokował zniewagę lub jeśli odwzajemnił się znieważającemu podobnym czynem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia