oszustwo
 
Encyklopedia PWN
oszustwo,
przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym przez wprowadzenie jej w błąd albo wykorzystanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania działania,
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia