rozbój
 
Encyklopedia PWN
rozbój,
przestępstwo polegające na zaborze cudzego mienia ruchomego w celu przywłaszczenia, przy użyciu gwałtu na osobie lub groźby użycia takiego gwałtu, a także doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
postać kwalifikowana rozboju zachodzi, gdy sprawca posługuje się bronią palną lub innym niebezpiecznym narzędziem albo działa wspólnie z osobą, która posługuje się taką bronią lub narzędziem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia