kłusownictwo
 
Encyklopedia PWN
kłusownictwo,
bezprawne zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb w sposób niedozwolony lub w niedozwolonym czasie i miejscu; pojęcie „kłusownictwa” szczegółowo określają odpowiednie przepisy prawne (prawo łowieckie);
pojęcie „kłusownictwa” szczegółowo określają odpowiednie przepisy prawne (prawo łowieckie); do kłusowanictwa łowieckiego zalicza się w Polsce polowanie bez przynależności do Pol. Związku Łowieckiego, bez pozwolenia na broń i zezwolenia zarządcy lub dzierżawcy obwodu łow., polowanie w czasie ochronnym, pozyskiwanie zwierzyny za pomocą wnyków, sideł itp., polowanie na terenach nie będących obwodami łow.; kłusowanictwem wędkarskim jest łowienie ryb w wodach otwartych bez karty wędkarskiej oraz m.in. nieprzestrzeganie czasów ochronnych, wymiarów łowionych ryb, pozyskiwanie ryb sposobami niedozwolonymi (np. ościeniami, materiałami wybuchowymi); kłusowanictwo może stanowić zagrożenie dla rzadkich gat., zakłócać równowagę ekol. i obniżać produktywność łowisk; zgodnie z pol. prawem łow. kłusowanictwo jest karane grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia