ochrona zwierzyny
 
Encyklopedia PWN
ochrona zwierzyny,
w gospodarce łowieckiej działalność mająca na celu utrzymanie w łowiskach zwierzyny na optymalnym poziomie pod względem biol. i gospodarczym;
ochrona zwierzyny przed niszczeniem przez człowieka i in. czynniki biotyczne opiera się na: 1) przestrzeganiu ustawowych okresów ochronnych dla zwierzyny, w czasie których jest zabronione polowanie (tzw. kalendarz łowiecki); 2) stosowaniu tylko dozwolonych sposobów polowania; 3) walce z kłusownictwem, niszczeniem gniazd itp.; 4) zwalczaniu chorób zwierzyny, zwłaszcza zaraźliwych i pasożytniczych; 5) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom środowiska naturalnego. Ochrona zwierzyny przed szkodliwymi czynnikami abiotycznymi polega na zwalczaniu niekorzystnych skutków opadów śniegu, mrozów, suszy, gradu itp. przez budowanie m.in. budek dla ptaków łownych, tworzenie remiz, dokarmianie zwierzyny; z ochroną zwierzyny wiążą się ściśle zabiegi z zakresu hodowli zwierzyny.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Jeż wschodni, Erinaceus europaeusfot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Mroczek późny, Eptesicus serotinusfot. A. Tabor/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Bóbr kanadyjski, Castor canadensisfot. S. Wąsik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia