prawo łowieckie
 
Encyklopedia PWN
prawo łowieckie,
w Polsce dział prawa adm. obejmujący przepisy regulujące planowe gospodarowanie zwierzyną, tj. hodowlę i ochronę zwierzyny łownej, racjonalne gospodarowanie jej zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej (ustawa z 13 X 1995 Prawo łowieckie, znowelizowana 26 VII 2001);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia