łowiectwo
 
Encyklopedia PWN
łowiectwo,
gospodarowanie zwierzyną skoordynowane z gospodarką rolną i leśną, obejmujące hodowlę, ochronę zwierzyny i jej pozyskiwanie (polowanie);
hodowla zwierzyny zmierza do optymalnego dla danego środowiska biologicznego pogłowia zdrowych zwierząt łownych, m.in. przez: 1) ulepszanie bazy pokarmowej (uprawa poletek żerowych, dokarmianie w paśnikach, dostarczanie soli mineralnych w lizawkach), 2) usuwanie niepożądanych dla hodowli osobników przez tzw. odstrzał selekcyjny, 3) ułatwianie bytowania zwierzyny na terenie łowiska (zakrzewianie nieużytków, zakładanie remiz, budek i inne), 4) zasiedlanie łowisk zwierzyną sprowadzoną z innych regionów lub sztucznie hodowaną (bażanty, kuropatwy). Do zadań ochrony zwierzyny należy m.in.: walka z chorobami, szkodnikami, kłusownictwem, przestrzeganie czasów ochronnych. Gospodarkę łowiecką w Polsce prowadzą koła łowieckie na terenie dzierżawionych obwodów, pod nadzorem Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) oraz organów administracji państwowej na szczeblu ministerstwa. Z działających na świecie wielu międzynarodowych organizacji łowieckich jedną z ważniejszych jest Conseil International de la Chasse, z siedzibą w Paryżu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia