Polski Związek Łowiecki
 
Encyklopedia PWN
Polski Związek Łowiecki (PZŁ),
organizacja społ. osób uprawiających łowiectwo, zał. 1936 w Warszawie;
powstał z przekształcenia Pol. Związku Stow. Łow., powołanego 1929 w miejsce zał. 1923 w Warszawie Centralnego Związku Stow. Łow.; od 1994 PZŁ należy do Federacji Związków Łow. Wspólnoty Eur. (FACE); członkostwo PZŁ jest jednym z warunków uprawniających do polowania; celem PZŁ jest wszechstronny rozwój gospodarki łow., ustalanie prawidłowych sposobów polowań, prowadzenie hodowli i ochrony zwierzyny w obwodach łow., kultywowanie tradycji i etyki łow. i in.; podstawową komórką PZŁ jest koło łow.; organ prasowy „Łowiec Polski” (wyd. od 1899).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia