silne wzburzenie
 
Encyklopedia PWN
silne wzburzenie, afekt,
prawo najwyższy stopień nasilenia emocjonalnej reakcji fizjol., które ogranicza zdolność kierowania swym postępowaniem przez sprawcę, powodując, że emocje zyskują przewagę nad kontrolującą działalnością intelektu;
silne wzburzenie nie ma charakteru chorobowego; w pol. prawie karnym pozbawienie innej osoby życia pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia odpowiedzialności karnej za tzw. zabójstwo w afekcie, które jest typem przestępstwa uprzywilejowanego ze względu na procesy motywacyjne i przeżycia emocjonalne towarzyszące działaniu sprawcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia