stręczycielstwo
 
Encyklopedia PWN
stręczycielstwo,
trzy typy przestępstwa zawarte w jednym rozdziale (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) pol. Kodeksu karnego:
1) stręczycielstwo — nakłanianie innej osoby do uprawiania nierządu (prostytucji), 2) sutenerstwo — czerpanie korzyści majątkowych z cudzego nierządu; 3) kuplerstwo — ułatwianie cudzego nierządu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia