nierząd
 
Encyklopedia PWN
nierząd,
prawo czyny naruszające normy moralno-obyczajowe danej epoki i danego społeczeństwa w zakresie stosunków seksualnych;
potocznie nierząd jest utożsamiany z prostytucją; ustawodawstwa poszczególnych państw uznają za przestępstwa pewne rodzaje czynów nierządnych; w prawie polskim nierządem jest każde działanie zmierzające do zaspokojenia popędu płciowego, popełnione w zetknięciu z ciałem innej osoby: przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu (zgwałcenie), względem osoby pozbawionej całkowicie lub w znacznym stopniu zdolności rozpoznawania znaczenia czynu, przez nadużycie stosunku zależności lub wyzyskanie kryt. położenia, publiczne, w obecności nieletniego poniżej 15 lat, względem nieletniego poniżej 15 lat; nierządem jest też stręczycielstwo, sutenerstwo, kazirodztwo.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia