przywłaszczenie
 
Encyklopedia PWN
przywłaszczenie,
prawo przestępstwo umyślne polegające na rozporządzaniu jak swoją własnością cudzym mieniem ruchomym już posiadanym przez sprawcę;
prawo polskie wyodrębnia kwalifikowaną postać przywłaszczenia, którym jest sprzeniewierzenie (przywłaszczenia mienia powierzonego sprawcy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia