sprzeniewierzenie
 
Encyklopedia PWN
sprzeniewierzenie, defraudacja, malwersacja,
w polskim prawie karnym przestępstwo polegające na przywłaszczeniu (lub innym zagarnięciu) cudzego mienia ruchomego (również społecznego), powierzonego sprawcy;
sprzeniewierzenie jest kwalifikowaną postacią przywłaszczenia; rzeczą ruchomą może być także pol. lub obca waluta, albo inny środek płatniczy (np. czeki), także dokument uprawniający do otrzymania określonej w nim sumy pieniędzy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia