cena
 
Encyklopedia PWN
cena,
ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;
zmiany ceny są środkiem, za pomocą którego w procesie konkurencji zostaje określona w gospodarce wolnorynkowej alokacja zasobów. Cena detaliczna, cena sprzedaży w handlu detalicznym; obejmuje cenę hurtową, zwiększoną o marżę detaliczną; cena hurtowa, cena sprzedaży towarów w przedsiębiorstwach handlu hurtowego, obejmująca cenę zbytu zwiększoną o marżę hurtową; cena dumpingowa, niska, nie pokrywająca często kosztów produkcji, stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku zagranicznego (dumping); cena monopolowa, ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana przez monopol, zawiera zazwyczaj zysk (zysk przedsiębiorstwa) wyższy od przeciętnego; jest ustalana na takim poziomie, przy którym cena pomnożona przez wielkość popytu daje największą sumę zysku; może być stosowana zarówno w warunkach czystego monopolu, jak i oligopolu; cena równowagi, cena, przy której rynek jest w równowadze, tzn., przy której popyt na określone dobro jest równy jego podaży; cena światowa, cena danego towaru utrzymująca się na rynku światowym; ceny światowe dotyczą tylko wartości masowych i kształtują się zazwyczaj na podstawie cen na rynku, na którym się dokonuje największych obrotów danym towarem.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Cena docelowa wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia