światowa

Encyklopedia PWN

Światowa Organizacja Syjonistyczna, ang. World Zionist Organization,
założona 1897 w Bazylei z inicjatywy Th. Herzla na I Światowym Kongresie Syjonistycznym jako ideologiczne i organizacyjne centrum syjonizmu;
Światowa Rada Energetyczna, ang. World Energy Council (WEC), dawniej Światowa Konferencja Energetyczna,
międzynarodowa organizacja, założona 1924 jako Światowa Konferencja Energetyczna;
międzynar. organizacja kobiet, zał. 1945;
Światowa Federacja Kombatantów, fr. Fédération Mondiale des Anciens Combattants (FMAC),
pozarządowa organizacja międzynar., utworzona 1950, z siedzibą w Paryżu;
Światowa Federacja Luterańska, ang. The Lutheran World Federation,
organizacja, zał. 1947 w Lund (Szwecja), skupiająca zdecydowaną większość Kościołów tradycji luterańskiej, przyjmujących za podstawę doktrynalną Augsburskie wyznanie wiary;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia