kartel
 
Encyklopedia PWN
kartel
[fr.],
ekon. monopolistyczna zmowa przedsiębiorstw z jednej gałęzi (wytwarzających podobne dobra), mająca na celu uzyskiwanie nadzwyczajnych, monopolowych zysków przez ograniczenie podaży, podział rynków zbytu i kształtowanie wysokich cen.
Kartel gromadzi przedsiębiorstwa z jednej gałęzi produkcji, zachowujące, w zasadzie, swą niezależność; kartele są zwykle nietrwałe — jeżeli członkowie kartelu będą utrzymywać produkcję na niskim poziomie, to poziom ceny dobra będzie wysoki, a firma wyłamująca się ze zmowy, czyli zwiększająca produkcję ponad przewidziany dla niej limit, osiągnie bardzo wysokie zyski; we współczesnych wysoko rozwiniętych krajach kartele są zakazane przez antymonopolowe ustawodawstwo; przykładem międzynarodowego kartelu jest Organizacja Krajów Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia