gałąź
 
Encyklopedia PWN
gałąź,
ekon. ogół dostawców jednego dobra;
wielkość produkcji gałęzi to suma produkcji wszystkich przedsiębiorstw; prosta i jednoznaczna w teorii kategoria nastręcza wielu kłopotów przy praktycznej identyfikacji; przyczyny tego są następujące: produkty (dobra) są zróżnicowane, przedsiębiorstwa dywersyfikują produkcję (dywersyfikacja produkcji) i wytwarzają wiele różnorodnych dóbr, ich wyniki finansowe zaś dotyczą całego przedsiębiorstwa; sposób funkcjonowania przedsiębiorstw w gałęzi zależy od struktury rynku; zwiększająca się wymiana międzynarodowa utrudnia geograficzną identyfikację gałęzi; w Polsce w sprawozdaniach statystycznych stosuje się jednocześnie Europejską Klasyfikację Działalności (EKD), wprowadzoną 1991, oraz ukształtowaną w okresie gospodarki socjalistycznej Klasyfikację Gospodarki Narodowej (KGN), co utrudnia badania statystyczne; świadectwem trudności, na jakie napotykają statystycy, są duże różnice w danych dostarczanych przez różne instytuty badawcze i urzędy statystyczne wielu krajów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia