techniczne uzbrojenie pracy
 
Encyklopedia PWN
techniczne uzbrojenie pracy,
ekon. wartość środków trwałych przypadających na jedno miejsce pracy;
jest ono znacznie zróżnicowane w zależności od działu produkcji i gałęzi; najwyższą wartość osiąga w przemyśle ciężkim, najniższą w usługach; techniczne uzbrojenie pracy może być interpretowane jako koszt stworzenia jednego miejsca pracy w danej gałęzi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia