bariery wejścia i wyjścia z gałęzi
 
Encyklopedia PWN
bariery wejścia i wyjścia z gałęzi,
ekon. techniczne, prawne i ekonomiczne czynniki utrudniające podjęcie (lub zaprzestanie) produkcji danego dobra.
w gałęziach, w których bariery wejścia i wyjścia z gałęzi nie występują, swobodny przepływ kapitału między nimi prowadzi do wyrównywania się w długim okresie stóp zysku; tam zaś gdzie bariery wejścia są wysokie — stopa zysku jest wyższa, a w gałęziach, w których bariery wyjścia są niskie — niższa od przeciętnej; bariery wejścia do gałęzi mogą mieć charakter techniczny, prawny i ekonomiczny; bariery techniczne mogą wynikać z braku wiedzy lub technologii, które uniemożliwiają podjęcie produkcji danego dobra lub usługi; skuteczne bariery prawne tworzy państwo przez wprowadzanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej; bariery ekonomiczne to niższe koszty produkcji przedsiębiorstw już działających w danej gałęzi (ze względu na ich korzystne usytuowanie na rynkach czynników produkcji oraz stosowanie chronionych patentami technik produkcji), korzyści skali (niski poziom przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych spowodowany dużą skalą produkcji) oraz zróżnicowanie produktów (przywiązanie konsumentów do marek oraz produktów dostępnych na rynku).
Bibliografia
M. Rainelli Ekonomia przemysłowa, Warszawa 1996.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia