nowa ekonomia przemysłu
 
Encyklopedia PWN
nowa ekonomia przemysłu,
współczesny kierunek mikroekonomii, stosujący teorię gier do badania zachowań przedsiębiorstw w warunkach konkurencji niedoskonałej;
stawia pytania: czy przedsiębiorstwa powinny ze sobą konkurować, czy współpracować, jaką powinny wybrać strategię, jak odstraszać rywali przed wejściem do gałęzi (bariery wejścia i wyjścia z gałęzi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia