koszt utopiony
 
Encyklopedia PWN
koszt utopiony,
ekon. koszt poniesiony w przeszłości (koszt historyczny);
ekonomiści różnie oceniają znaczenie kosztu utopionego; zgodnie z neoklasyczną teorią przesiębiorstwa koszty utopione nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu bieżących decyzji ekonomicznych; przedstawiciele nowej ekonomii przemysłu wskazują, iż koszty utopione są istotnym elementem strategii przedsiębiorstwa funkcjonującego w oligopolu, np. znaczne koszty utopione uwiarygodniają strategię odstraszania podejmowaną przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w danej gałęzi dla obrony swej pozycji przed wtargnięciem nowego konkurenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia