cen regulacja
 
Encyklopedia PWN
cen regulacja,
ekon. w gospodarce rynkowej jedno z narzędzi regulacji ekonomicznej,
czyli oddziaływania państwa na wybrane rynki lub podmioty mikroekonomiczne w celu skłonienia ich do zachowań społecznie korzystnych lub powstrzymania ich od zachowań społecznie niekorzystnych; współcześnie stosowane głównie: 1) w okresie wojny w celu przeciwdziałania zwiększaniu popytu i utrzymywania na niskim poziomie cen żywności dla jej nabywców w miastach; 2) jako część tzw. polityki płac i cen, w celu wywierania wpływu na inflację płacowo-cenową; 3) jako element zarządzania gospodarką wojenną, wraz z racjonowaniem dóbr konsumpcyjnych, alokacją surowców i pracy oraz ogólnym ograniczeniem popytu; 4) jako środek hamowania trwałej tendencji inflacyjnej, napędzanej przez utrzymujący się nadmierny popyt; zasadnicze narzędzie polityki gospodarczej w krajach o gospodarce nakazowo-rozdzielczej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Cena docelowa wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Cena minimalna wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Cena maksymalna na rynku konkurencyjnym wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Cena maksymalna w monopolu wyk. LogoScript/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia