racjonowanie
 
Encyklopedia PWN
racjonowanie,
ekon. ograniczenie możliwości zakupu dóbr do wielkości określonych administracyjnie;
narusza ekonomiczne funkcje pieniądza, z zasady dotyczy dóbr podstawowych (żywności, wody, opału), jest stosowane w warunkach drastycznego niedoboru wywołanego klęskami żywiołowymi, wojną; ma na celu umożliwienie dostępu do racjonowanych dóbr najuboższym, których nie byłoby stać na ich zakup po bardzo wysokich cenach rynkowych, przy popycie przewyższającym podaż; wprowadzenie racjonowania zwykle przybiera postać systemu sprzedaży „na kartki” i powoduje powstanie czarnego rynku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia