lichwa
 
Encyklopedia PWN
lichwa, łac. usura, staropol. lihwa,
według prawa — przestępstwo przeciwko własności popełnione przez osobę, która w celu osiągnięcia nadmiernego zysku, nie opartego na żadnej słusznej zasadzie, oferuje pożyczkę osobie znajdującej się w przymusowym położeniu w zamian za gwarancję uzyskania dochodu przewyższającego ogólnie przyjęte stopy procentowe; według norm kościelnych — grzech śmiertelny powodowany chciwością, polegający na dążeniu do osiągnięcia zysków ponad wniesiony wkład.
lichwa pieniężna pojawiła się w formacji niewolniczej wraz z powstaniem kapitału pieniężnego; lichwa wojenna — pobieranie wygórowanych cen za towary w czasie wojny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia