wojenna

Encyklopedia PWN

część polskich sił zbrojnych przeznaczona do obrony granic morskich państwa.
dyscyplina nauk. zajmująca się problematyką militarną;
towary i przedmioty przewożone morzem w kierunku portów jednej ze stron wojujących, mogące służyć do wzmocnienia jej potencjału wojennego;
przyjęty w państwie (koalicji państw) w danym czasie zespół poglądów na charakter wojny, na przygotowanie do niej kraju i sił zbrojnych, a także na sposób jej prowadzenia;
dziedzina wiedzy z zakresu nauki wojennej;
Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie (WSWoj.),
dwuletnia szkoła o statusie akademickim, utworzona 1919 w Warszawie jako Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, od 1921 WSWoj.; działała do 1939;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia