pieniężna

Encyklopedia PWN

ekon. mylne przyjmowanie przez podmioty gospodarcze zmian nominalnych wielkości ekonomicznych (cen, płac, zysków, stóp procentowych) za zmiany wielkości realnych, uwzględniających inflację;
ekon. wytwarzanie produktów na sprzedaż; kolejna, po gospodarce naturalnej i barterze, faza rozwoju gospodarczego.
rodzina wydawców, redaktorów i działaczy nar. na Warmii i Mazurach
miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w południowo-zachodniej części Wzniesień Górowskich, nad Wałszą.
Pieniężny Seweryn (st.), ur. 6 I 1864, Poznań, zm. 2 XI 1905, Olsztyn,
brat Władysława, ojciec Seweryna, drukarz, redaktor, działacz społ.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia