hurtowa

Encyklopedia PWN

cena sprzedaży oferowana przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego;
różnica między ceną zbytu i ceną hurtową.
obrót większymi partiami towaru,
ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;
ekon. wymiana towarowa na obszarze celnym danego państwa; także gałąź gospodarki narodowej, obejmująca przede wszystkim handel detaliczny i handel hurtowy, a także żywienie zbiorowe i skup.
marża
[fr. < łac.],
ekon. część ceny detalicznej, pokrywająca koszty własne działalności przedsiębiorstwa handlowego i stanowiąca jego zysk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia