dumpingowa

Encyklopedia PWN

cena niepokrywająca kosztów produkcji, stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku;
ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;
dumping
[dạmpıŋ; ang.] Wymowa,
ekon. sprzedaż towarów na rynkach zagranicznych po cenach niższych od kosztów wytworzenia towaru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia