Łotwa. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Łotwa. Polityka społeczna.
Jest realizowana przez państwo i obejmuje system zabezpieczenia społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Systemem zabezpieczenia społecznego są objęci wszyscy obywatele. Opieka zdrowotna jest bezpłatna i finansowana z budżetu państwa. Wydatki na zabezpieczenie społ. 1998 stanowiły 40,8% wydatków budżetowych, a na opiekę zdrowotną 11%. Polityka oświatowa — do końca lat 80. obowiązywał system zintegrowany z systemem oświat. byłego ZSRR i językiem wykładowym był ros., a od 1988 wprowadzono obowiązkową naukę języka łot., który jest także językiem wykładowym. Na oświatę przeznacza się 6,3% PKB.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia