Łotwa. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Łotwa. Ludność.
W 2005 Łotysze stanowili 58% ogółu ludności, Rosjanie — 29%, Białorusini — 4%, Ukraińcy — 3%, Polacy — 3%, Litwini — 1%; wierzący Łotysze w przeważającej części są protestantami (luteranie, baptyści), mieszkańcy Latgalii — katolikami, inne gł. wyznanie — prawosławie; przyrost naturalny od 1991 ujemny (−5,9‰ w 1996, −4,5‰ w 2006); przeciętna długość życia: mężczyźni 66 lat, kobiety 77 lat; średnia gęstość zaludnienia 36 osób na km2; ludność miejska 66%; ok. 1/3 ludności skupia się w regionie Rygi; gł. m. poza stol.: Daugavpils, Lipawa, Jełgawa, Jurmała, Windawa. W usługach pracuje 60% czynnych zawodowo, w przemyśle 25%, w rolnictwie 15% (2000); bezrobocie 7,5% (2005).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia