Łotwa. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Łotwa. Ustrój polityczny.
Łotwa jest republiką. Obowiązuje konstytucja z 1922, reaktywowana w części 1990, w pełni 1993, z wieloma zmianami. Głową państwa jest prezydent, wybierany przez sejm na 4-letnią kadencję. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu, sejmu (łot. Saeima), wyłanianego w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym, na 4-letnią kadencję; liczy 100 posłów. Władzę wykonawczą sprawuje rząd; prezydent wyznacza premiera, a ten — ministrów; premier i ministrowie muszą mieć zaufanie Sejmu, przed którym ponoszą odpowiedzialność polityczną. Wymiar sprawiedliwości sprawują niezawisłe sądy terytorialne i Sąd Najwyższy; istnieje też Sąd Konstytucyjny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia