Łotwa. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Łotwa. Środki przekazu.
Prasa. W 1992 ukazywało się 207 tytułów prasowych (łączny nakład 516,1 mln egz.), z tego 183 tytuły w języku łot. (nakład 344,3 mln egz.). Wśród dzienników najwyższy nakład ma „Diena”, wyd. od 1990 w językach łot. i ros., nakład 62 tys. egz.; „Lauku Avize”, ukazuje się 3 razy w tygodniu, zał. 1988, nakład 75 tys. egz.; „Neatkariga Rita Avize”, zał. 1990, nakład 40 tys. egz.; „Rigas Balss/Gołos Rigi”, wyd. od 1957, ukazuje się w językach łot. i ros., nakład do 60 tys. egz.; „Vakara Zinas”, zał. 1993, nakład 53 tys. egz. Wśród czasopism najwyższy nakład osiąga „Dienas Bizness”, tyg. gosp., wyd. w Rydze, zał. 1992, nakład 17 tys. egz.; „The Baltic Times”, tyg., wyd. w Rydze w języku ang. od 1996, nakład 10 tys. egz.; „Ieva”, tyg. dla kobiet, wyd. w Rydze, zał. 1997, nakład 76 tys. Agencje prasowe: LETA, zał. 1919 w Rydze po przekształceniu agencji Latinform, oficjalna, rządowa agencja informacyjna; Baltic News Service, zał. 1990 w Rydze.
Radio i telewizja. Radiofonia działa od 1925, rozgłośnia państw. emituje programy w językach łot., ros. i ang.; działają także inne stacje nadające w językach łot. i ros.; telewizja — od 1954, na 2 kanałach telewizji państw. jest emitowany program w języku łot., a także w ros., pol., ukr. i in.; od 1996 nadaje stacja niezależna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia