• zupa sporządzana z buraków ćwikłowych, na soku buraczanym poddanym fermentacji mlekowej (ukwaszonym) lub zagęszczonym soku buraczanym, na wywarze jarskim albo mięsnym, z dodatkiem dużej ilości przypraw.
  • bastard
    [średniow. łacina bastardus],
    zool. mieszaniec, potomek zwierząt należących do różnych gatunków;
  • batalion, bojownik, Philomachus pugnax,
    ptak z podrodziny biegusów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia