• adaptacja
  [łac.],
  przystosowanie,
  biol. zjawisko przystosowania się organizmów do wykonywanych funkcji życiowych, wyrażające się w specyficznych właściwościach procesów metabolicznych, cech anatomicznych oraz czynności fizjologicznych i behawioralnych w zmienionych warunkach środowiska.
 • roln. wymienny zespół roboczy w maszynach rolniczych;
 • adenowirusy, Adenoviridae,
  rodzina kulistych wielościennych wirusów o genomie (genomika) zbudowanym z dwuniciowego DNA;
 • substancja wykazująca zdolność wzmagania odpowiedzi immunologicznej w stosunku do różnych antygenów;
 • admirał, rusałka admirał, Vanessa atalant,
  motyl z rodziny rusałkowatych;
 • bot. → miłek.
 • aeracja
  [gr.],
  napowietrzanie,
  wprowadzanie powietrza lub innych środków (np. tlenu, piany) do obiektu, instalacji itp.
 • aeracja
  [gr. aḗr ‘powietrze’],
  napowietrzanie,
  roln. zabieg pielęgnacyjny stosowany w celu ułatwienia wnikania powietrza, wody i nawozów mineralnych do gleby;
 • aga, kururu, ropucha olbrzymia, Bufo marinus,
  płaz z rodziny ropuchowatych;
 • aglutynacja
  [łac. agglutino ‘przyklejam’],
  biol. zjawisko skupiania się i zlepiania rozproszonych w środowisku płynnym komórek, np. bakterii, krwinek, pod wpływem aglutynin — ciał zawartych w osoczu krwi;
 • agresja
  [łac. aggressio ‘napaść’, ‘natarcie’],
  biol. uwarunkowany popędem wściekłości rodzaj charakterystycznego dla danego gat. zachowania się agonistycznego, zmierzającego do zmuszenia przeciwnika do ucieczki.
 • akant, Acanthus,
  rodzaj z rodziny akantowatych (Acantaceae), obejmujący ok. 50 gat. śródziemnomor. i azjat. bylin lub krzewów;
 • akinezja
  [gr. a- ‘nie-’, kínēsis ‘ruch’],
  biol. u zwierząt chwilowy stan zahamowania ruchów, najczęściej jako reakcja obronna przed wrogiem;
 • akomodacja
  [łac. accomodatio ‘przystosowanie’],
  nastawność oka,
  fizjol. zdolność dostosowania układu opt. oka do ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości od patrzącego — między tzw. punktem bliży i punktem dali;
 • aksamitka, Tagetes,
  rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych), obejmujący ok. 50 gat. roślin jednorocznych występujących gł. w ciepłych rejonach obu Ameryk, w miejscach suchych i nasłonecznionych;
 • aktywator
  [łac.],
  genet. element danego systemu regulacji ekspresji genów, aktywujący transkrypcję;
 • suma aktywności metabolicznej mikroorganizmów zasiedlających gleby: bakterii, promieniowców, grzybów, glonów, pierwotniaków oraz zwierząt bezkręgowych;
 • albedo
  [łac., ‘białość’],
  bot. biała część owocni owoców cytrusowych, o gąbczastej konsystencji;
 • Albert I, z dynastii Grimaldich, ur. 13 XI 1848, Paryż, zm. 26 VI 1922, tamże,
  książę Monako od 1889,
 • albula, Albula vulpes,
  ryba z rzędu albulokształtnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia