aktywność mikrobiologiczna gleby
 
Encyklopedia PWN
aktywność mikrobiologiczna gleby,
suma aktywności metabolicznej mikroorganizmów zasiedlających gleby: bakterii, promieniowców, grzybów, glonów, pierwotniaków oraz zwierząt bezkręgowych;
jest określana przez oznaczanie ilości pobieranego tlenu, wydzielanego dwutlenku węgla, poziomu aktywności niektórych kluczowych enzymów, np. dehydrogenaz; zmiany w aktywności mikrobiologicznej gleby są jednym z mierników zanieczyszczenia środowiska glebowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia