• aleksyna
  [gr.],
  med. → dopełniacz.
 • wyciąg z pyłków różnych roślin, stosowany zarówno w celu określenia przyczyny uczulenia (a.p. do celów diagnostycznych), jak i leczniczo (a.p. do celów leczn.) w schorzeniach alergicznych spowodowanych przez pyłki roślinne,
 • alergeny
  [gr.],
  antygeny, które wywołują kliniczne objawy chorób alergicznych;
 • alergia
  [gr. állos ‘inny’, ‘cudzy’, érgon ‘czyn’],
  termin wprowadzony 1906 przez K. von Pirqueta na określenie stanu zmienionej i nadmiernej odpowiedzi immunologicznej organizmu;
 • alergologia
  [gr. állos ‘inny, cudzy’, érgon ‘czyn’, lógos ‘słowo, nauka’],
  dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i terapią chorób alergicznych;
 • Alexandrowicz Jerzy, ur. 2 VIII 1886, Stoczki (Kieleckie), zm. 29 X 1970, Plymouth,
  wnuk Jerzego, zoolog, anatom porównawczy;
 • botanik i ogrodnik, → Aleksandrowicz Jerzy.
 • bot. gat. trawy z rodzaju → ostnica.
 • alicante
  [alikạnte],
  grupa hiszpańskich win czerwonych o intensywnej barwie i dużej zawartości ekstraktu, produkowanych w rejonie miasta Alicante w południowo-wschodniej Hiszpanii.
 • alkoholowa fermentacja, etanolowa fermentacja,
  enzymatyczny proces beztlenowego rozkładu sacharydów (w zasadzie heksoz) na alkohol etylowy i dwutlenek węgla, dostarczający różnym drobnoustrojom i roślinom energii magazynowanej w postaci kwasu adenozynotrifosforowego (ATP);
 • alpaka, Lama pacos,
  ssak domowy z rzędu parzystokopytnych, z rodziny wielbłądowatych; hodowana w górach Peru i Boliwii;
 • altruizm
  [łac. alter ‘drugi’],
  biol. termin odnoszony do wszelkich zachowań (reakcji) behawioralnych lub fizjologicznych mających cechy „poświęcenia”, utrwalonych genetycznie w procesie ewolucyjnym w wyniku selektywnego działania doboru naturalnego;
 • amazonka, Amazona,
  rodzaj ptaków należący do plemienia ar, z rodziny papugowatych;
 • rodzaj mrówek z podrodziny Formicinae;
 • med. → dwuchwytnik.
 • ambona
  [gr.],
  łow. stanowisko myśliwskie w postaci platformy o różnorodnej konstrukcji, umieszczone nad ziemią, na słupach lub na drzewach, z wejściem drabinowym;
 • ambrozja
  [gr.],
  ekol. szczególny typ współżycia grzybów niedoskonałych lub workowców (głównie z rodzajów: Monilia, Cephalosporium i Tuberculariella ) z larwami owadów (niektórych chrząszczy, mrówek i termitów) pasożytujących w tkankach roślin wyższych;
 • roln. ciekłe, wysokoprocentowe (30–50% azotu) azotowe nawozy mineralne;
 • amonifikacja
  [łac. ammoniacum ‘amoniak’, facio ‘czynię’],
  proces powstawania amoniaku (NH3) w wyniku rozkładu związków organicznych zawierających azot przez drobnoustroje;
 • amonity, Ammonoidea,
  wymarłe morskie głowonogi o zewnętrznej, perłowej muszli, podzielonej wewnątrz przegrodami na komory powietrzne, podobnie jak u łodzików;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia