alergeny
 
Encyklopedia PWN
alergeny
[gr.],
antygeny, które wywołują kliniczne objawy chorób alergicznych;
w chorobach atopowych (atopia) alergenami nazywa się substancje, które są zdolne do reagowania ze swoistymi przeciwciałami (reaginami), utożsamianymi z immunoglobulinami klasy E i częściowo klasy G; zdolność do wzbudzania odpowiedzi przeciwciał w klasie IgE odróżnia alergeny atopowe od innych alergenów (np. leków, bakterii); wszystkie alergeny atopowe są proteinami, glikoproteinami lub polisacharydami; w praktyce klinicznej największe znaczenie mają alergeny wziewne, takie jak: pyłki roślin, zarodniki grzybów, roztocza, kurz domowy, naskórki zwierząt, a także alergeny pokarmowe, występujące w mleku, serach, jajach, orzechach, rybach, czekoladzie; reakcje alergiczne mogą też wywoływać niektóre leki, jady owadów, substancje chemiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia