• różnorodna fizjologicznie grupa bakterii mogących wykorzystywać jony żelaza(III) jako akceptory elektronów.
 • białka wytwarzane i wydalane poza komórkę przez niektóre gatunki bakterii;
 • bakteriofagi
  [gr. baktḗrion ‘laseczka’, phageín ‘pożerać’],
  fagi,
  wirusy, których naturalnym gospodarzem są bakterie;
 • zjawisko rozpuszczania się komórek bakterii zachodzące zarówno wewnątrz ustroju (na skutek działania przeciwciał, tzw. bakteriolizyn, a także bakteriofagów i enzymów), jak i poza nim.
 • bakteriologia
  [gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
  nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
 • metoda leczenia polegająca na uodpornieniu organizmu przez zaszczepienie choremu spreparowanych zawiesin osłabionych lub zabitych bakterii chorobotwórczych albo jadów bakteryjnych.
 • filtry laboratoryjne różnego typu do oddzielania bakterii ze środowiska płynnego;
 • med. → podłoża mikrobiologiczne.
 • leśn. sortyment tarcicy;
 • balenit
  [fr.],
  ulepszone drewno warstwowe o dużej wytrzymałości na rozrywanie, dawniej stosowane w konstrukcjach lotniczych.
 • zootechn. → bydło bali.
 • balsa, drewno korkowe,
  leśn. lekkie drewno otrzymywane z drzew balsa;
 • balsa, ogorzałka wełnista, Ochroma lagopus, Ochroma pyramidale,
  jedyny w rodzaju balsa, gat. drzewiastej rośliny okrytozalążkowej z rodziny wełniakowatych (Bombacaceae);
 • roln. → dynia.
 • bank genów, biblioteka genowa,
  genet. zestaw sklonowanych fragmentów DNA składających się na kompletny genom (lub pełny zestaw produktów transkrypcji) danego organizmu;
 • roln. kolekcja roślin uprawnych i spokrewnionych z nimi gatunków dziko rosnących, w formie materiału nasiennego zawierającego całość genomu określonych gatunków, odmian itp.
 • bankiet
  [wł.],
  kul. wystawne przyjęcie urządzane w celu uczczenia jakiejś osoby lub uświetnienia uroczystości.
 • zootechn. samiec owiec, → tryk.
 • anat. okolica ciała, w której kończyna przednia (górna) łączy się za pośrednictwem stawów z kośćmi obręczy kończyny przedniej.
 • barszcz, Heracleum,
  rodzaj z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia