bakteriologia
 
Encyklopedia PWN
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
Rozróżnia się m.in.: bakteriologię ogólną, traktującą o morfologii, rozwoju, fizjologii, biologii i genetyce bakterii; bakteriologię lekarską, zajmującą się gł. biologią bakterii chorobotwórczych dla człowieka, sposobami ich izolowania i niszczenia, zjawiskami odporności; bakteriologię weterynaryjną; bakteriologię przemysłową, zajmującą się bakteriami użytkowanymi w przemyśle spoż., fermentacyjnym i in.; bakteriologię środowiskową, opisującą rolę bakterii w środowisku, również wykorzystanie ich do degradacji zanieczyszczeń; systematykę bakterii. Podstawy bakteriologii stworzył L. Pasteur (XIX w.), który swymi badaniami zmienił zasadniczo wiele poglądów w medycynie i biologii; dalsze wybitne odkrycia w bakteriologii są związane z badaniami m.in.: R. Kocha, P. Ehrlicha, E. Behringa, a w Polsce — A. Prażmowskiego, R. Weigla, O. Bujwida. Ponieważ we współcz. nauce termin bakteriologia został zawężony do badań nad bakteriami, pozostałymi drobnoustrojami zajmuje się mikrobiologia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia