weterynaryjną

Encyklopedia PWN

jedna z metod zapobiegania szerzeniu się zaraźliwych chorób zwierząt;
nauka o czynnikach wpływających na występowanie i rozprzestrzenianie się chorób w populacji zwierząt.
weterynaria
[łac.],
nauka o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespół umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi.
epizootiologia
[gr. epí ‘na’, ‘nad’, zṓon ‘zwierzę’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o przyczynach i czynnikach warunkujących występowanie, przebieg, rozprzestrzenianie oraz zanikanie chorób zakaźnych, pojawiających się masowo w populacjach zwierząt domowych i wolno żyjących.
Markowski Zygmunt, ur. 28 IV 1872, Lwów, zm. 13 IX 1951, Wrocław,
lekarz medycyny i weterynarii;
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia