systematykę bakterii

Encyklopedia PWN

bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
biol. w systematyce proponowanej przez C. Woese’a najwyższa jednostka (takson) mogąca obejmować królestwa;
Gieszczykiewicz Marian Teodor Ludwik, ur. 21 V 1889, Kraków, zm. 30 VII 1942, Oświęcim,
lekarz bakteriolog;
śluzorośla, śluzowce, Myxomycota,
gromada (typ) grzyborośli (grzyby), grupa organizmów stojących na pograniczu grzybów i zwierząt o nie ustalonej ostatecznie systematyce;
biologia
[gr. bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem;
rozprątki, Schizophyta,
grupa organizmów, dawniej wyróżniana jako odrębny typ w systematyce roślin, obejmujący bakterie (Bacteria) i sinice (Cyanophyceae).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia