• bielawy, łąki bagienne,
  łąki położone na terenach stale silnie uwilgotnionych, często ze stagnującą wodą powierzchniową, na glebach mułowo-torfowych porośniętych turzycami;
 • zool. rząd owadów, → termity.
 • bielmo, endosperm,
  bot. tkanka miękiszowa spichrzowa, powstająca w woreczku zalążkowym nasion roślin okrytonasiennych, zawierająca substancje zapasowe, gł. skrobię, białka i tłuszcze;
 • bioenergetyka
  [gr. bíos ‘życie’, energētikós ‘aktywny’],
  biol. nauka zajmująca się przemianami energ. w żywych organizmach i ekosystemach;
 • bioremediacja
  [gr.-łac.],
  zespół zabiegów stymulujących autochtoniczne mikroorganizmy do szybkiego degradowania niebezpiecznych zanieczyszczeń (głównie organicznych) in situ do poziomu bezpiecznego dla organizmów.
 • bios
  [gr.],
  rodzaj witaminy;
 • biota
  [gr. bíos ‘życie’],
  ekol. rośliny i zwierzęta występujące łącznie na określonym obszarze lub w określonym środowisku (np. biota lądowe lub morskie);
 • biota, platykladus, Platycladus,
  rodzaj z rodziny cyprysowatych, obejmujący 1 gat. drzewa, b. wschodnią, P. orientalis (Thuja orientalis), zaliczany czasem do szeroko ujmowanego rodzaju żywotnik (jako żywotnik wschodni).
 • biskwit
  [fr.],
  lekkie, porowate, pieczone ciasto cukiernicze, także suchary wojskowe.
 • anat. ściana oddzielająca przewód ślimakowy od bębenkowego w ślimaku (ucho wewnętrzne);
 • biol. substancja międzykomórkowa zlokalizowana na granicy nabłonka i tkanki łącznej oraz wokół komórek tłuszczowych, komórek Schwanna i włókien mięśniowych;
 • błonica, ulwa, watka, Ulva,
  rodzaj zielenic należący w obecnym, prowizorycznym systemie tej gromady do rzędu watkowców (Ulvales, dawniej do wstężnicowców, Ulotrichales);
 • sport → błystka.
 • potoczna nazwa niektórych motyli z rodziny sówkowatych;
 • bojownik, Betta,
  rodzaj ryb z rodziny labiryntowatych (Belontiidae) z rzędu okoniokształtnych;
 • zool. ptak z podrodziny biegusów, → batalion.
 • bombaj, kot bombajski,
  rasa kotów krótkowłosych;
 • bombardier, strzel, Brachynus,
  drapieżny chrząszcz z rodziny biegaczy;
 • bordo
  [fr.],
  → bordoskie wina.
 • borowce, Nyctalus,
  rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia