wschodnią

Encyklopedia PWN

Wschodnia, Schodnia,
rz., prawy dopływ Czarnej;
formacje wojsk. tworzone na terytoriach ZSRR okupowanych przez Niemców spośród miejscowej ludności i byłych żołnierzy Armii Czerwonej;
określenie sprzeczności międzynar. związanych z zarysowującym się od końca XVIII w. rozpadem imperium tur. i walką mocarstw o podział jego terytoriów (gł. europejskich) → sprawa wschodnia.
Wschodnich Wiatrów, Prąd, Antarktyczny Prąd Wsteczny, Antarktyczny Prąd Brzegowy, Dryf Wiatrów Wschodnich, ang. East Wind Drift,
powierzchniowy przybrzeżny prąd morski w Antarktyce;
Kościoły chrześcijańskich obrządków wschodnich, → Kościoły wschodnie.
Wschodnia Anglia, East of England,
region w Wielkiej Brytanii, w południowo-wschodniej Anglii, nad M. Północnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia