• zool. → pawica atlas.
 • atopia
  [gr.],
  med. nadmierna, dziedziczna skłonność do rozwoju reakcji nadwrażliwości typu wczesnego (alergii);
 • biol. sygnały wabiące przyciągające odbiorców (osobniki lub swobodnie poruszające się komórki, np. gamety) mające znaczenie głównie w wabieniu partnera seksualnego.
 • autoagresja
  [gr.-łac.],
  med. odpowiedź immunologiczna prowadząca do uszkodzeń własnych tkanek organizmu i wystąpienia chorób autoagresyjnych;
 • autoagresyjne choroby, choroby autoimmunologiczne,
  med. choroby wynikające z uszkodzenia tkanek organizmu spowodowanego destrukcyjną odpowiedzią układu odpornościowego skierowaną przeciw własnym antygenom tych tkanek;
 • grupa mikroorganizmów występujących zawsze w glebie, niezależnie od ilości i pochodzenia materii organicznej, o stosunkowo szerokich możliwościach i niskiej aktywności metabolicznej;
 • autoimmunizacja
  [gr.-łac.],
  zjawisko rozpoznania immunologicznego własnych antygenów organizmu zachodzące zarówno w warunkach fizjol., jak i patologicznych;
 • med. przeciwciała swoiście rozpoznające własne antygeny organizmu (autoantygeny);
 • autoszczepionka, autowakcyna,
  szczepionka przygotowana z drobnoustrojów wyizolowanych z organizmu otrzymującego następnie tę szczepionkę;
 • azotobakter, Azotobacter,
  rodzaj bakterii, występujących najczęściej w glebach o odczynie obojętnym lub alkalicznym, zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego (N2) w warunkach tlenowych;
 • cykliczna przemiana związków azotowych w biosferze umożliwiająca zachowanie równowagi azotowej między atmosferą a biosferą;
 • baba, baba drożdżowa,
  tradycyjne pol. wielkanocne pieczywo cukiernicze, wypiekane ze słodkiego, aromatyzowanego ciasta drożdżowego na wielu jajkach, niekiedy zaparzanego wrzącym mlekiem, z rodzynkami i migdałami.
 • zool. długie nici pajęczyny unoszone w powietrzu podmuchami wiatru, zwykle podczas ciepłych i słonecznych dni jesiennych (potocznie też zwanych babim latem);
 • babka, koźlarz babka,
  gat. grzyba z rodzaju koźlarz.
 • babka, Plantago,
  rodzaj z rodziny babkowatych;
 • babkowate, Plantaginaceae,
  rodzina z klasy dwuliściennych obejmująca 3 rodzaje i 25 gat. (gł. bylin i roślin jednorocznych), występujących przeważnie w strefie umiarkowanej obu półkul i w tropik. górach (w Andach);
 • babkowate, babki, Gobiidae,
  najliczniejsza rodzina ryb z rzędu okoniokształtnych;
 • bagietka
  [fr.],
  pieczywo pszenne w formie długiej (70–80 cm), cienkiej bułki, o masie 400 g.
 • bakterie
  [gr. baktḗrion ‘laseczka’],
  organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
 • grupa mikroorganizmów zdolnych do oddychania beztlenowego, dla których akceptorem elektronów są siarczany, a ostatecznym produktem redukcji — siarkowodór.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia