autoagresyjne choroby
 
Encyklopedia PWN
autoagresyjne choroby, choroby autoimmunologiczne,
med. choroby wynikające z uszkodzenia tkanek organizmu spowodowanego destrukcyjną odpowiedzią układu odpornościowego skierowaną przeciw własnym antygenom tych tkanek;
do autoagresyjnych odpowiedzi dochodzi w warunkach niedoboru grasiczozależnych immunoregulacyjnych funkcji układu odpornościowego, szczególnie supresyjnych limfocytów T CD8; niekontrolowane reakcje limfocytów B (przeciwciała autoagresyjne), komórek naturalnie cytotoksycznych (komórki NK), makrofagów i limfocytów T cytotoksycznych mogą być skierowane przeciw różnym tkankom (m.in. tkance łącznej, śródbłonkom naczyń, układowi krwiotwórczemu, tkankom układu nerwowego). W zależności od rodzaju uszkodzonej tkanki rozwija się charakterystyczny obraz kliniczny choroby (np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, niedokrwistość, choroba Hashimoto, zapalenie wielonerwowe, stwardnienie rozsiane, miastenia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia